1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 417 Expectation Failed
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 417 Expectation Failed

http status 417 Expectation Failed

Kod statusu HTTP 417 Expectation Failed wskazuje, że oczekiwania podane w nagłówku Expect żądania nie mogły zostać spełnione przez serwer. Dzieje się tak, gdy serwer ma określoną politykę, a żądanie nie spełniało tej polityki. Serwer powinien odpowiedzieć z powodem niepowodzenia w ciele encji.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment