1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 423 Locked (WebDAV)
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 423 Locked (WebDAV)

http status 423 Locked (WebDAV)

Status HTTP 423 Locked (WebDAV) to kod statusu odpowiedzi HTTP wskazujący, że żądany zasób jest zablokowany i że klient musi użyć tokena blokady, aby uzyskać do niego dostęp. Jest on zdefiniowany w protokole Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV).

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment