1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 424 Failed Dependency (WebDAV)
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 424 Failed Dependency (WebDAV)

http status 424 Failed Dependency (WebDAV)

Status HTTP 424 Nieudana zależność (WebDAV) to kod stanu odpowiedzi HTTP wskazujący, że żądanie nie mogło zostać zakończone z powodu niepowodzenia poprzedniego żądania. Jest to szczególny przypadek kodu odpowiedzi 409 Conflict, który jest ogólnie używany, gdy wiele żądań jest wykonywanych w tym samym czasie.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment