1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 429 Too Many Requests
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 429 Too Many Requests

http status 429 Too Many Requests

Status HTTP 429 Too Many Requests to kod odpowiedzi HTTP, który wskazuje, że użytkownik wysłał zbyt wiele żądań w określonym czasie. Może to wystąpić, gdy użytkownik wykonuje zbyt wiele żądań w krótkim czasie lub wysyła żądania zbyt szybko. Ten kod odpowiedzi jest używany, aby zapobiec przeciążeniu serwera zbyt dużą ilością żądań.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment