1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 431 Request Header Fields Too Large
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 431 Request Header Fields Too Large

http status 431 Request Header Fields Too Large

Status HTTP 431 Pola nagłówka żądania zbyt duże to kod statusu odpowiedzi wskazujący, że serwer nie chce przetworzyć żądania, ponieważ pola nagłówka są zbyt duże. Żądanie może zawierać zbyt wiele plików cookie, zbyt dużą długość treści lub inne nagłówki, które są zbyt duże, aby serwer mógł je przetworzyć.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment