http status 510 Not Extended

HTTP Status 510 Not Extended to kod statusu HTTP, który wskazuje, że rozszerzenie zasobu żądania jest wymagane, aby serwer mógł spełnić żądanie. Serwer musi wysłać odpowiedź zawierającą wymagane rozszerzenie zasobu, aby klient mógł kontynuować żądanie.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment