status http

Status HTTP to kod określający status żądania wysłanego od klienta do serwera WWW. Kod ten jest trzycyfrową liczbą i jest zwykle zawarty w nagłówku odpowiedzi. Typowe kody obejmują 200 dla udanego żądania, 404 dla żądania, którego nie można znaleźć i 500 dla wewnętrznego błędu serwera.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment