1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest accessibility?

Co to jest accessibility?

Dostępność (accessibility) to zdolność osób niepełnosprawnych do korzystania z technologii i stron internetowych bez żadnych specjalnych udogodnień. Często odnosi się do projektowania stron internetowych, aplikacji i innych treści cyfrowych tak, aby mogły być używane przez osoby niepełnosprawne, w tym wzrokowo, słuchowo, fizycznie, głosowo, poznawczo i neurologicznie.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment