1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest benchmarking?

Co to jest benchmarking?

Benchmarking to proces mierzenia wydajności biznesu, produktu, usługi lub procesu w stosunku do ustalonych standardów lub najlepszych praktyk w celu określenia, jak dobrze radzi sobie organizacja. Może to pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i zapewnić organizacjom przewagę konkurencyjną.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment