Co to jest mockup?

Mockup to pełnowymiarowy model projektu lub urządzenia, używany do nauczania, demonstracji, oceny projektu, promocji i innych celów. Makiety są wykorzystywane przez projektantów głównie w celu uzyskania informacji zwrotnej od użytkowników.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment