1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 226 IM Used (HTTP Delta encoding)
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 226 IM Used (HTTP Delta encoding)

http status 226 IM Used (HTTP Delta encoding)

Status HTTP 226 IM Used, znany również jako kodowanie HTTP Delta, to kod odpowiedzi używany z protokołem przesyłania hipertekstu (HTTP). Ten kod odpowiedzi jest używany, gdy klient zażądał od serwera zasobu za pomocą częściowego żądania GET, a serwer odsyła te części żądanego zasobu, które zmieniły się od ostatniego żądania.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment