1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 503 Service Unavailable
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 503 Service Unavailable

http status 503 Service Unavailable

Http status 503 Service Unavailable to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądana usługa lub serwer są tymczasowo niedostępne. Błąd ten jest zwykle spowodowany przeciążeniem serwera żądaniami lub problemem z konserwacją.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment