1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 421 Misdirected Request
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 421 Misdirected Request

http status 421 Misdirected Request

Status HTTP 421 Misdirected Request to kod statusu HTTP, który wskazuje, że żądanie zostało skierowane do niewłaściwego serwera i powinno zostać przekierowane do właściwego serwera. Ten kod statusu został wprowadzony w RFC 7540 jako część protokołu HTTP/2.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment