1. Home
  2. Baza wiedzy user experience
  3. Co to jest mikro interakcja?

Co to jest mikro interakcja?

Mikrointerakcja to mała, skoncentrowana i często pomijana interakcja pomiędzy użytkownikiem a komputerem lub maszyną. Jest to pojedyncza, atomowa interakcja, która jest używana, aby pomóc użytkownikowi wykonać zadanie lub przekazać informację. Przykładem mikro interakcji jest informacja zwrotna po kliknięciu przycisku, znacznik wyboru, który pojawia się po zakończeniu zadania, lub animacja, która pojawia się, gdy element

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment