Co to jest user flow?

Przepływ użytkownika to ścieżka, którą pokonuje użytkownik, aby wykonać zadanie na stronie internetowej lub w aplikacji. Jest to wizualna reprezentacja kroków, które użytkownik podejmuje, aby osiągnąć cel, i jest wykorzystywana do projektowania i ulepszania doświadczeń użytkownika.

Updated on 13 grudnia, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment