http status 100 Continue

Status HTTP 100 Continue to informacyjny kod odpowiedzi, który wskazuje, że początkowa część żądania została odebrana przez serwer i że serwer kontynuuje jego przetwarzanie. Jest on zazwyczaj wysyłany w odpowiedzi na żądanie zawierające nagłówek Expect, wskazujący, że serwer jest gotowy do odbioru ciała żądania.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment