1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 301 Moved Permanently
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 301 Moved Permanently

http status 301 Moved Permanently

Status HTTP 301 Moved Permanently jest kodem statusu HTTP, który wskazuje, że zasób został trwale przeniesiony do nowego adresu URL. Ten kod statusu jest ważny dla celów SEO, ponieważ informuje wyszukiwarki, że zasób został przeniesiony i że nowy adres URL powinien być używany dla przyszłych żądań.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment