http status 303 See Other

Status HTTP 303 See Other to kod statusu odpowiedzi wskazujący, że klient powinien zostać przekierowany do innego zasobu (URL) za pomocą metody GET HTTP. Ten kod odpowiedzi jest używany w przypadku żądań przekierowania.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment