1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. Statusy HTML
  4. http status 428 Precondition Required
  1. Home
  2. Baza wiedzy tworzenie stron
  3. http status 428 Precondition Required

http status 428 Precondition Required

Status HTTP 428 Precondition Required to kod statusu odpowiedzi HTTP wskazujący, że serwer wymaga, aby żądanie było warunkowe. Klient musi dodać warunek wstępny do nagłówka żądania, aby uzyskać dostęp do zasobu. Serwer odrzuci każde żądanie, które nie zawiera tego warunku wstępnego.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment