http status 401 Unauthorized

Status HTTP 401 Unauthorized to kod stanu HTTP, który wskazuje, że w żądaniu brakuje ważnych poświadczeń uwierzytelniających dla zasobu docelowego. Jest on wysyłany przez serwer w odpowiedzi na żądanie klienta, gdy klient nie jest upoważniony do dostępu do żądanego zasobu.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment