http status 409 Conflict

Status HTTP 409 Konflikt to kod odpowiedzi na błąd, który wskazuje na konflikt żądania ze względu na aktualny stan zasobu docelowego. Zwykle ma to miejsce, gdy istniejący zasób jest w konflikcie z żądaniem. Odpowiedź 409 jest zwykle wynikiem konfliktu po stronie klienta, takiego jak konflikt edycji między wieloma jednoczesnymi aktualizacjami.

Updated on 3 marca, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment